Het Cirkelteam de Ronde Venen

09 dec

Ons hospice maakt deel uit van Het Cirkelteam de Ronde Venen. Dit Cirkelteam is een team van experts op het gebied van palliatieve zorg.

Wat kan het Cirkelteam betekenen voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten? De eigen huisarts of verpleegkundige vraagt aan de patiënt/cliënt toestemming om de situatie te bespreken in het Cirkelteam. Deze bespreking is erop gericht om advies te geven aan de direct betrokken hulpverleners van de patiënt/cliënt, die daarmee in de gelegenheid wordt gesteld, om eigen keuzes te maken en zoveel als mogelijk de regie te houden over de dingen die hij/zij belangrijk vindt in het leven. Hierbij de patiëntenfolder. Voor de artsen is de artsenfolder beschikbaar, hierin staat ook de wijze van aanmelden.

foto cirkelteam