High Care Hospice

Wij verlenen 24 uur verpleegkundige zorg aan iedereen die in de laatste levensfase niet meer thuis, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling verzorgd kan of wil worden. Ons hospice is een open en gastvrij huis voor iedereen. Centraal staat respect voor de bewoner en diens autonomie.

jh-huis

Huis

De Stichting Johannes Hospitium de Ronde Venen is opgericht op 17 november 1997. In februari 1998 werd gestart met de verbouwing van het voormalige kruisgebouw aan het Kamgras in Wilnis. De naam van het hospice is afkomstig van Johannes die de inspirator is van de Johanniter Orde.

Lees meer
jh-zorg

Zorg

Wij proberen altijd zo volledig mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Ook voor andere vragen over zorg denken wij graag in oplossingen met u mee.

Lees meer
jh-team

Team

Wij zijn als organisatie trots op onze vrijwilligers en medewerkers. Deze laatste groep is door een vast dienstverband aan ons high care hospice verbonden en vallen onder de CAO Ziekenhuizen.

Lees meer
jh-vrijwilliger

Vrijwiligers

Vrijwilligers in de palliatieve (terminale) zorg zijn van onschatbare waarde. Wij zijn trots op ze. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten hebben naast professionele medische zorg vaak behoefte aan extra aandacht.

Lees meer
jh-opname

Opname

Na aanmelding door u persoonlijk, door familie of door een zorgverlener, neemt de arts of verpleegkundige voor aanvullende informatie contact op met uw huisarts of specialist. U of uw familie kunt van tevoren een kennismakingsbezoek brengen aan ons hospice.

Lees meer
jh-missie

Missie

Het Johannes Hospitium biedt professionele, palliatieve, zorg in een veilige en gastvrije omgeving aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting. Wij spannen ons tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke en zijn omgeving te bevorderen. En om lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten, zonder daarbij het leven te willen bekorten of te willen verlengen.

Lees meer
jh-bestuur

Bestuur

Het bestuur bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers en deze rol is onbezoldigd. De stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 41266241 en RSIN-nummer: 807128533.

Lees meer

Geeft u

om het Johannes Hospitium?

Steun ons