ANBI

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Onze stichting is ingeschreven als erkend Algemeen Nut Beogende Instelling. U kunt uw giften aan ons daarom als giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen.

Periodiek schenken

Een periodieke gift is een overeenkomst tussen u en de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium waarin is afgesproken dat u gedurende een periode van minimaal 5 jaar hetzelfde bedrag als gift aan de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium schenkt. Met deze afspraak ondersteunt u ons hospice voor langere tijd. Dat stelt ons in staat om ons werk vanuit een financieel zekerder positie uit te voeren.

Of een periodieke schenking voor u interessant kan zijn? Download dan hieronder de folder en de volmacht. Meer informatie over periodieke giften? Neem dan een kijkje op de website van de belastingdienst.

Belastingdienst

Jaarverslag

Hieronder vindt u onze jaarverslagen.