Zorg

Wij proberen altijd zo volledig mogelijk aan te sluiten bij uw wensen. Ook voor andere vragen over zorg denken wij graag in oplossingen met u mee.

24/7 Zorg

Persoonlijke vrijheid

Ons hospice biedt plaats aan zes bewoners. Elke bewoner heeft een eigen kamer. Behoefte aan privacy en persoonlijke vrijheid worden maximaal gerespecteerd. Naasten bieden wij als men dat wil, volop de gelegenheid om bij de zorg betrokken te blijven. Bezoek is te allen tijde welkom. Blijven slapen is mogelijk. Zowel op de kamer van de bewoner of in de logeerkamer. Bewoners en hun gasten kunnen samen eten en gebruik maken van de huiskamer, de keuken en de tuin.

Uw eigen bijdrage

De zorg wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet, alsof het Thuiszorg betreft. Voor hotelkosten berekenen wij € 40,00 per dag als eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor één keer per twee weken een factuur. Afhankelijk van uw verzekeringspolis en verzekeraar wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. De eigen bijdrage mag overigens nooit een drempel vormen voor een opname.

Wil iemand mee-eten dan kan dit in overleg. De kosten hiervoor worden op de factuur bijgeschreven. Voor een warme maaltijd rekenen wij € 7,50.

Voor vragen over de financiële kant van de opname kunt u altijd contact opnemen.

Onze zorg waarderen

Wij zouden het fijn vinden als u onze zorg wilt waarderen. Kijk hiervoor op Zorgkaart Nederland.

Zorgkaart Nederland

Palliatieve zorg

Palliatieve terminale zorg

Palliatieve terminale zorg neemt niet de oorzaak van de ziekte weg. Deze zorg is gericht op het bevorderen van welbevinden en op het voorkomen dan wel verlichten van lijden en ongemak, van welke aard dan ook.

Palliatieve terminale zorg houdt zowel de behandeling in van pijn en andere medische symptomen, zoals de ondersteuning bij psychosociale en de geestelijke problematiek, ook voor familie en mantelzorgers. Denk bijvoorbeeld aan hoe met verlies om te gaan, zowel nu als in de tijd die komt na het afscheid. Steun bij acceptatie, rouwverwerking, nazorg en begeleiding zijn allemaal facetten van palliatief terminale zorg.

In ons hospice wordt uiterst genuanceerd gedacht en gehandeld rondom het levenseinde. De benadering is erop gericht om alles te doen dat het lijden kan verlichten. Hierbij staan de wensen en het belang van de bewoner voorop. Mocht ondanks de maximale palliatieve begeleiding het lijden ondraaglijk worden en is het sterven nog niet in zicht, dan kan een situatie ontstaan waarin euthanasie in het verlengde ligt van goede palliatieve zorg. Dat kan plaats vinden op de plek waar u dat wilt. Thuis, elders of als de thuissituatie het niet toelaat, in het hospice. Uw eigen huisarts is hiervoor de meest aangewezen persoon omdat deze u het beste kent. Het is dan ook verstandig om op tijd over euthanasie met uw eigen huisarts in gesprek te gaan.. U kunt geen beroep doen op de huisartsen die aan het hospice zijn verbonden om euthanasie te realiseren. Euthanasie alleen kan dan ook niet de reden van opname zijn.

IMG_2736

De zorg wordt verleend door een team van professionele hulpverleners en geschoolde vrijwilligers. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig. De medische kant van de zorg wordt verleend door de onderstaande drie huisartsen van Huisartsenpraktijk Wilnis. Bij deze praktijk wordt de toekomstige bewoner ingeschreven.

De huisartsen zijn maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10:00 uur tot 12:00 uur in het hospice aanwezig. Uiteraard kunnen deze tijden afwijken. Een bewoner kan er ook voor kiezen dat de eigen huisarts de zorg in het hospice op zich neemt.

 • Dhr. R. Groeneveld
 • Huisarts
 • Mevr. M. Kortmann
 • Huisarts
 • Dhr. T. Tantua
 • Huisarts

De laatste levensfase

Mensen in deze fase, hebben recht op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven, zorg en sterven. Hierbij wordt aandacht gegeven aan zowel lichamelijk, psychisch, sociaal als spiritueel functioneren.

Als naaste kunt u, als de situatie daartoe aanleiding geeft, 24 uur per dag aanwezig zijn. U kunt uw partner of familielid ondersteunen zoals u dat samen wilt. Ook voor u geldt: bedenk wat u zelf nodig heeft bij deze soms moeilijke en uitputtende situatie. De medewerkers en vrijwilligers van het hospice zijn er ook voor u!

Geestelijke zorg

Geestelijke zorg kan in de laatste periode van het leven een waardevol deel van de zorg zijn. Aandacht hiervoor kan een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van leven in de laatste levensfase. Vragen en gevoelens die tijdens het leven van de laatste periode opkomen, kunnen onderwerp van gesprek zijn. Waardevol kan het ook zijn wanneer ervaringen uit het leven, soms nog zelden verteld, een deskundig, luisterend oor krijgen.

Geestelijke verzorging in de laatste levensfase betekent:

 • Begeleiding voor bewoners en naasten in omgang met de ingrijpende veranderingen in hun leven.
 • Aandacht voor wat er leeft bij mensen. Wat is vooral belangrijk, wat is vooral moeilijk? Hoe nu verder?
 • Specifieke aandacht voor geestelijke pijn, zoals verlies van zelfstandigheid en waardigheid, verdriet van moeten loslaten, angst voor het naderend afscheid.
 • Ondersteuning bij levenskwaliteit en het vinden van waardigheid en rust bij het sterven.
 • Aansluiting bij persoonlijke behoeften tijdens het ziekteproces en het naderend afscheid.
 • Helpen bij het verwerken van verlies en afscheid. Hierbij kunnen rituelen en meditatieve vormen ondersteunen bij persoonlijke behoeften (eventueel in het stiltecentrum).
 • Mocht er behoefte zijn aan begeleiding en vormgeving van de uitvaart, dan kan de geestelijk verzorger persoonlijk worden benaderd.

Gesprekken kunnen plaatsvinden met de bewoner en met de naaste. Individueel kan prettig zijn omdat in alle rust bevindingen/ervaringen centraal staan. In de keuze voor een individueel gesprek kan ook een rol spelen de ander(en) niet te belasten. In gezamenlijke gesprekken kan het juist weer waardevol zijn elkaars verhaal te horen. Daarom bieden wij de mogelijkheid gesprekken zowel apart als samen te hebben.

Er is een mogelijkheid in gesprek te gaan met de geestelijk verzorger die aan ons hospice verbonden is. Zij is aanwezig op dinsdag en verder op verschillende dagdelen in de week.  Wanneer u graag een gesprek wilt hebben met onze geestelijk verzorger dan kunt u dit doorgeven aan de dienstdoende verpleegkundige. Vanzelfsprekend  is de geestelijk verzorger van uw gemeente/parochie van harte welkom.

Het is ook mogelijk contact op te nemen met geestelijk verzorgers via de stichting Tijd voor een Gesprek, info@tijdvooreengesprek.nl. U vindt de folder in ons huis.

Geeft u

om het Johannes Hospitium

Steun ons