Ons huis

De Stichting Johannes Hospitium de Ronde Venen is opgericht op 17 november 1997. In februari 1998 werd gestart met de verbouwing van het voormalige kruisgebouw aan het Kamgras in Wilnis. De naam van het hospice is afkomstig van Johannes die de inspirator is van de Johanniter Orde.

Johanniter orde

Ons huis

Wilnis ligt vlakbij

Ons dorp ligt tussen Amsterdam en Utrecht. Wilnis is één van de acht dorpskernen van de gemeente De Ronde Venen, Utrecht en Amsterdam zijn een half uurtje verwijderd van onze locatie. Wij zijn met openbaar vervoer bereikbaar vanuit Amsterdam, Amstelveen, Breukelen, Hilversum en Woerden.

Het Johannes Hospitium in beeld

Wij laten u graag aan de hand van foto’s nader kennismaken met ons hospice. Wilt u ons huis eens met eigen ogen zien, dan bent u uiteraard van harte welkom.

jh-entree
jh-beeld-2
jh-balie
jh-gang
jh-huis
jh-kunst
IMG_2740
jh-kamer
jh-kamer-2
jh-keuken
IMG_2742
jh-vlag
IMG_2751

Cirkelteam

Wat kan het Cirkelteam betekenen voor mensen in de palliatieve fase en hun naasten? De eigen huisarts of verpleegkundige vraagt aan de patiënt/cliënt toestemming om de situatie te bespreken in het Cirkelteam. Deze bespreking is erop gericht om advies te geven aan de direct betrokken hulpverleners van de patiënt/cliënt, die daarmee in de gelegenheid wordt gesteld, om eigen keuzes te maken en zoveel als mogelijk de regie te houden over de dingen die hij/zij belangrijk vindt in het leven. Hierbij de patiëntenfolder. Voor de hulpverlener is er een hulpverlenerfolder beschikbaar. Hierin staat ook de wijze van aanmelden.

Keurmerk Palliatieve Zorg

Het keurmerk is een aantoonbare erkenning van de kwaliteitsstatus van de organisatie en professionals. Deze erkenning wordt zowel door interne als externe betrokkenen gewaardeerd. Belanghebbenden waaronder cliëntenorganisaties en zorgverzekeraars, erkennen de Perspekt keurmerken in de zorg als instrument om de kwaliteit te duiden. Sinds 2003 is het Johannes Hospitium in het bezit van dit Keurmerk Palliatieve zorg. De laatste toetsing in 2021 werd met glans doorstaan.

Externe contacten

De Associatie Hospicezorg Nederland (AHzN), waarin het Johannes Hospitium is vertegenwoordigd, maakt zich sterk voor hoogwaardige hospicezorg met een nadruk op kwaliteit, kennisopbouw en kennisverspreiding en reikt het Keurmerk Palliatieve Zorg uit. Ons hospice is ook lid van het Regionale Netwerk Palliatieve Zorg.

Geeft u

om het Johannes Hospitium?

Steun ons