Opname

Na aanmelding voor opname door u zelf, door familie of door een zorgverlener, neemt daarna de arts of verpleegkundige contact op met uw huisarts of specialist voor nadere informatie. U of uw familie kunt van tevoren een kennismakingsbezoek brengen aan ons hospice.

Onze opnamecriteria

Voor een verblijf in het hospice is het belangrijk om rekening te houden met de onderstaande punten.

  • Men bevindt zich in de terminale fase van het leven, met een veronderstelde levensverwachting van drie maanden.
  • Er dient een indicatie afgegeven te zijn voor palliatieve zorg.

Mocht tijdens uw verblijf uw levensverwachting langer blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht, dan wordt er samen met u gekeken naar eventuele andere oplossingen. Het kan gebeuren dat iemand terugkeert naar huis of naar een ander type zorginstelling. Schat de arts in dat het ziekteproces alsnog binnen een afzienbare termijn eindigt, dan kan de verblijfsduur zo nodig worden verlengd.

Uw privacy is gewaarborgd

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met deze informatie om. Dat hebben wij vastgelegd in het privacyreglement.

Geeft u

om het Johannes Hospitium?

Steun ons