Opname

Na aanmelding voor opname door u zelf, door familie of door een zorgverlener, neemt daarna de arts of verpleegkundige contact op met uw huisarts of specialist voor nadere informatie. U of uw familie kunt van tevoren een kennismakingsbezoek brengen aan ons hospice.

Onze opnamecriteria

Voor een verblijf in het hospice is het belangrijk om rekening te houden met de onderstaande punten.

  • Men bevindt zich in de terminale fase van het leven, met een veronderstelde levensverwachting van drie maanden.
  • Er dient een indicatie afgegeven te zijn voor palliatieve zorg.

Mocht tijdens uw verblijf uw levensverwachting langer blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht, dan wordt er samen met u gekeken naar eventuele andere oplossingen. Het kan gebeuren dat iemand terugkeert naar huis of naar een ander type zorginstelling. Schat de arts in dat het ziekteproces alsnog binnen een afzienbare termijn eindigt, dan kan de verblijfsduur zo nodig worden verlengd.

Uw privacy is gewaarborgd

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben wij een aantal persoonlijke gegevens nodig. Wij gaan uiterst vertrouwelijk met deze informatie om. Dat hebben wij vastgelegd in het privacyreglement.

Aanmelden

Is er sprake van een gewenste opname binnen 72 uur? Neem dan telefonisch contact met ons op via 0297 – 230 290. Anders kan u zich persoonlijk bij ons aanmelden via de onderstaande knop. U krijgt dan een formulier te zien van Madenco eZorg, vul de 4 stappen in van het aanmeldformulier en stuur ons uw aanmelding toe. Ook uw naaste, huisarts, ziekenhuis of de thuiszorg kan u aanmelden. Nadat wij de aanmelding hebben ontvangen, nemen wij contact met u op en bespreken we de zorgvraag en de mogelijkheid van een opname met u.

Heeft u vragen over het aanmelden, dan kunt u ons bellen 0297 – 230 290 of een e-mail sturen naar verpleegkundigen@johanneshospitium.nl.

Aanmelden

Geeft u

om het Johannes Hospitium?

Steun ons