Het Johannes Hospitium zoekt vrijwilligers.

13 apr

11 maart hebben we een goede Open Dag gehad. Wij zijn nog steeds op zoek naar vrijwilligers. Mocht u interesse hebben in het vrijwilligerswerk dan kunt u altijd contact kunnen opnemen met Jolanda Doorbos, Coördinator Vrijwilligers. Jolanda is aanwezig op maandag-woensdag-vrijdag.

Dit kan via e-mail coordinatorvrijwilligers@johanneshospitium.nl of via telefoon 0297-230290

paraplu en vlag2