Zorg

24/7 Professionele zorg

De palliatieve zorg wordt verleend door een team van professionele hulpverleners en geschoolde vrijwilligers. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige aanwezig.

De medische zorg wordt verleend door vier huisartsen uit Wilnis:

  • De heer C. de Vries, huisartsenpraktijk De Wagenmaker
  • Mevrouw M. Kortmann, huisartsenpraktijk De Wagenmaker
  • De heer R. Groeneveld, Huisartsenpraktijk Groeneveld & Tantua
  • De heer T. Tantua, Huisartsenpraktijk Groeneveld & Tantua

In sommige situaties heeft het de voorkeur van de bewoner de eigen huisarts de behandeling te laten continueren in het hospice. Voor meer info….


Hoe kunt u ons ook waarderen?

Via: www.zorgkaartnederland.nl                        Geef u mening

Aanmelding is eenvoudig

Na de telefonische aanmelding door u persoonlijk, door familie of door een zorgverlener, neemt de arts of verpleegkundige voor aanvullende informatie contact op met uw huisarts of specialist. Vindt de arts het van belang, dan wordt er van te voren met u een kennismakingsgesprek gevoerd. U kunt hier ook zelf om vragen. Daarnaast kunt u of uw familie van te voren een kennismakingsbezoek brengen aan ons hospice. Kiest u voor opname in ons hospice dan bieden we u een zorgovereenkomst aan.

Onze opnamecriteria

Toekomstige bewoners bevinden zich in de terminale fase van hun leven. De behandelend arts veronderstelt een korte levensverwachting. Belangrijk punten zijn:

  • De aard van de ziekte is niet relevant
  • Men bevindt zich in de terminale fase van het leven, met een verondersteld korte levensverwachting

Mocht tijdens uw verblijf uw levensverwachting langer blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht, dan wordt er samen met u gekeken naar de eventuele consequenties. Hierover vindt u meer over in de welkomstbrief in het hospice.

Het kan gebeuren dat iemand in zo’n situatie terugkeert naar huis of naar een ander type zorginstelling. Maar schat de arts in dat het ziekteproces alsnog binnen een afzienbare termijn eindigt, dan kan de verblijfsduur zo nodig worden verlengd.

Een eventuele overplaatsing naar een andere instelling zal in overleg met u en uw naasten door het hospice worden gerealiseerd. U wordt wel geacht hierin zelf ook initiatieven te nemen.

Uw privacy is gewaarborgd

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig. We gaan uiterst vertrouwelijk met deze informatie om. Dat hebben we vastgelegd in het privacyreglement. Informatie over de verzorging wordt tussen de teamleden uitgewisseld via het electronisch zorgdossier.

Meer informatie over ons hospice

We proberen altijd zo volledig mogelijk aan te sluiten bij uw wensen.  Ook voor andere vragen over zorg denken wij graag in oplossingen met u mee. Het kan zijn dat er eerst nog een periode overbrugd moet worden. In die tussenliggende tijd kunt u thuis eventueel advies ontvangen van ons hospice.

Persoonlijke vrijheid

Ons hospice biedt plaats aan zes bewoners. In dringende situaties is een eventuele 7e kamer beschikbaar.  Elke bewoner heeft een eigen kamer. Behoefte aan privacy en persoonlijke vrijheid worden maximaal gerespecteerd. Naasten bieden we als men dat wil, volop de gelegenheid om bij de zorg betrokken te blijven. Bezoek is te allen tijde welkom. Blijven slapen is mogelijk. Zowel op de kamer van de bewoner of in de logeerkamer. Bewoners en hun gasten kunnen samen eten en gebruik maken van de huiskamer, de keuken en de tuin. Klik op Privacyreglement voor het downloaden van het reglement.