Rouwverwerking

Rouwverwerking

Heeft u enige tijd geleden een dierbare partner, familielid, vriend(in) door de dood verloren? Het leven kan daardoor voor u stil gevallen zijn, u bent wellicht gaan ervaren dat alles anders is. U kunt zich overvallen voelen door gevoelens van verdriet, boosheid, angst, jaloezie of een schuldgevoel ervaren. De gevoelens die door het verlies ontstaan zijn kunnen pijn blijven doen en erover praten met vrienden en familie is dan niet altijd voldoende meer. Voor anderen is het vaak niet ècht te begrijpen hoe u zich voelt. Soms heeft de omgeving na een tijd minder belangstelling, terwijl uw verdriet er nog steeds is en u nog wel behoefte heeft om uw te praten.
In een gespreksgroep waar anderen een soortgelijke ervaring hebben kunt u uw verhaal doen, en uw ervaringen onder woorden brengen in een begripvolle omgeving waar open geluisterd wordt en waar u zich gehoord voelt. Dit kan een inspirerende en steunende werking op u hebben.

Voor wie?

De gespreksgroep is bedoeld voor mensen die:
– willen praten over de overleden persoon, en over de ervaringen in die roerige tijd rond het verlies;
– behoefte hebben aan een luisterend oor;
– ook graag willen horen hoe anderen in een dergelijke situatie met het verlies omgaan;

Voor meer informatie u kunt hier de folder downloaden.