Psychosociale Zorg

Psychosociale ondersteuning en zorg

Psychosociale zorg kan in de laatste periode van het leven een waardevol deel van de zorg zijn. Vragen en gevoelens die tijdens het leven van de laatste periode opkomen, kunnen onderwerp van gesprek zijn. Waardevol kan het ook zijn wanneer ervaringen uit het leven, soms nog zelden verteld, een deskundig, luisterend oor ontmoeten.

Psychosociale spirituele zorg

Psychosociale zorg is zorg met betrekking tot het psychisch, sociaal en spiritueel  welbevinden. Er is een mogelijkheid in gesprek te gaan met de geestelijk verzorgers die aan ons hospice verbonden zijn. Vanzelfsprekend  is de geestelijk verzorger van uw gemeente/parochie van harte welkom.

Begeleiden van vragen van de bewoner en zijn naasten

Gesprekken kunnen plaatsvinden met de bewoner en met de naaste. Individueel kan prettig zijn omdat in alle rust bevindingen/ervaringen centraal staan. In de keuze voor een individueel gesprek kan ook een rol spelen de ander(en) niet te belasten. In gezamenlijke gesprekken kan het juist weer waardevol zijn elkaars verhaal te horen. Daarom bieden we de mogelijkheid gesprekken zowel apart als samen te hebben.

Wanneer u graag een gesprek wilt hebben met een geestelijk verzorger, dan kunt u contact opnemen met de stichting Tijd voor een Gesprek. Dat kan per telefoon 06-15907201 of per e-mail: info@tijdvooreengesprek.nl

Aan het Johannes Hospitium is een vrijwillig geestelijk verzorger verbonden en aanwezig op verschillende dagdelen in de week.

Uiteraard kunnen wij u ook in contact brengen met deze stichting. U vindt de folder in ons huis.