Palliatieve Zorg

Palliatieve terminale zorg

Palliatieve terminale zorg neemt niet de oorzaak van de ziekte weg, maar ondersteunt de zieke en de naasten. De zorg is gericht op het bevorderen van welbevinden en op het voorkomen dan wel verlichten van lijden en ongemak, van welke aard dan ook.

IMG_9422Palliatieve zorg houdt zowel de behandeling in van pijn en andere medische symptomen, als de ondersteuning bij psychosociale en de geestelijke problematiek. Ook voor familie en mantelzorgers. Denkt u bijvoorbeeld aan de vraag hoe met verlies om te gaan, zowel nu als in de tijd die komt na het afscheid. Steun bij acceptatie, rouwverwerking, nazorg en begeleiding zijn allemaal facetten van palliatief terminale zorg.

Medische en verpleegkundige zorg

Uw eigen huisarts kan de medische zorg blijven geven, maar in de praktijk wordt dit in de meeste gevallen overgenomen door de huisartsen uit Wilnis. Zij komen bijna dagelijks in huis en vormen continu een ondersteunende factor voor de bewoners en hun naasten.

Atlas-web-banner (1)