Opname criteria

Onze opnamecriteria

Toekomstige bewoners bevinden zich in de terminale fase van hun leven. De behandelend arts veronderstelt een korte levensverwachting. Belangrijk punten zijn:

  • De aard van de ziekte is niet relevant
  • Ons hospice beschikt over uitgebreide faciliteiten om intensieve zorg te kunnen geven
  • Er dient een indicatieadvies van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) afgegeven te zijn
  • Men bevindt zich in de terminale fase van het leven, met een verondersteld korte levensverwachting

Mocht tijdens uw verblijf uw levensverwachting langer blijken te zijn dan aanvankelijk gedacht, dan wordt er samen met u gekeken naar de eventuele consequenties.

Het kan gebeuren dat iemand in zo’n situatie terugkeert naar huis of naar een ander type zorginstelling. Maar schat de arts in dat het ziekteproces alsnog binnen een afzienbare termijn eindigt, dan kan de verblijfsduur zo nodig worden verlengd.

Een eventuele overplaatsing naar een andere instelling zal in overleg met u en uw naasten door het hospice worden gerealiseerd.

Uw privacy is gewaarborgd

Om goede zorg te kunnen leveren, hebben we een aantal persoonlijke gegevens nodig. We gaan uiterst vertrouwelijk met deze informatie om. Dat hebben we vastgelegd in het privacyreglement. Informatie over de verzorging wordt tussen de teamleden uitgewisseld via het zorgdossier.