Nazorg

Herdenkingsbijeenkomsten

Binnen een jaar nadat uw dierbare in ons hospice is overleden ontvangt u een uitnodiging voor het bijwonen van een herdenkingsbijeenkomst. We nodigen van ongeveer 20 bewoners de naasten uit. Tijdens deze bijeenkomst herdenken we met u uw dierbare. We noemen zijn of haar naam en u mag een kaars ontsteken. U treft daarover in de uitnodiging alle informatie aan.