Eigen bijdrage & Info

Uw eigen bijdrage

De zorg wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet, alsof het Thuiszorg betreft.

Voor hotelkosten en complementaire zorg berekenen we vanaf 1 januari 2018 € 35,00 per dag als eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor maandelijks een factuur.

Afhankelijk van uw verzekeringspolis en verzekeraar wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed. Wil een familielid een keer mee-eten dan kan dit altijd. De kosten hiervoor worden op de maandelijkse factuur bijgeschreven.

Voor een warme maaltijd rekenen we € 7,50.

De eigen bijdrage mag overigens nooit een drempel vormen voor een opname. Voor vragen over de financiële kant van de opname kunt u vooraf altijd contact opnemen.

Check hieronder uw zorgverzekeraar en de jaarlijkse maximale vergoeding voor de eigen bijdrage.

Folders:

Overige informatie: