Eigen bijdrage & Info

Uw eigen bijdrage

De zorg wordt bekostigd uit de Zorgverzekeringswet, alsof het Thuiszorg betreft.

Voor hotelkosten berekenen we € 35,00 per dag als eigen bijdrage. U ontvangt hiervoor maandelijks een factuur. Afhankelijk van uw verzekeringspolis en verzekeraar wordt dit bedrag ten dele of geheel vergoed.

Wil iemand mee-eten dan kan dit in overleg. De kosten hiervoor worden op de maandelijkse factuur bijgeschreven. Voor een warme maaltijd rekenen we € 7,50.

De eigen bijdrage mag overigens nooit een drempel vormen voor een opname. Voor vragen over de financiële kant van de opname kunt u vooraf altijd contact opnemen.