Bestuur

Bestuur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen

Het bestuur bestaat in zijn geheel uit vrijwilligers en deze rol is onbezoldigd. De stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer: 41266241 en RSIN-nummer: 807128533

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. ANBI_zk_FC_blauw kopie De stichting is ingeschreven als erkend ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’: ANBI. U kunt uw giften aan ons daarom als giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen. Waarom een periodieke schenking voor u interessant kan zijn: download hier de folder en hier de volmacht. Nog meer informatie over giften kunt u hier vinden.

 

Jaarrekening 2015

Jaarrekening 2016

Lid van het bestuur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Wilnis, 25 mei 2016. Beeld: Marlies Wessels

 

de heer K.D.(Klaas Dirk) Bruintjes, voorzitter bestuur

 

Lid van het bestuur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Wilnis, 25 mei 2016. Beeld: Marlies Wessels

 

de heer E.(Eric) Schellekens, penningmeester

 

Lid van het bestuur van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Wilnis, 25 mei 2016. Beeld: Marlies Wessels

 

mevrouw C.(Cora) Jonkers-Schuitema, lid

 

 

mevrouw I.(Ineke) von Hertzberg, lid

 

100x100-Evelien_Wiemans

 

mevrouw E.(Evelien) de Jonge-Wiemans, lid

 

     de heer G. (Ge) Jonkers, lid