Vrienden van

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium

Om het verblijf van onze bewoners voor nu en in de toekomst zo optimaal mogelijk te laten zijn, is uw steun hard nodig! Zorg in de terminale fase is nog steeds een sluitpost. De overheid neemt namelijk slechts een deel van de financiering voor haar rekening. Voor alle extra’s voor onze bewoners, het gebouw en de inrichting zijn we afhankelijk van giften. Ons hospice heeft daarvoor de  ‘Vrienden  van …….’ opgericht. Deze ‘Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium’ ondersteunt ons hospice en maakt ons bestaan mogelijk. ‘De Vrienden’ leveren op deze manier een bijdrage aan het goed functioneren van het huis en een optimaal verblijf voor onze bewoners.  De Vrienden van hebben een eigen bestuur, het stichtingsbestuur ontvangen geen bezoldiging. Het doel is als volgt in de statuten geformuleerd: Het bevorderen van het werk en het geven van steun aan de Stichting Johannes Hospitium De Ronde Venen, gevestigd in de gemeente De Ronde Venen. En het behartigen van de maatschappelijke gezondheidszorg in de ruimste zin van het woord, ten behoeve van de ingezetenen van de regio Noord West Utrecht.

Lees hier de nieuwsbrief 2017 van onze vrienden!

Het beleidsplan 2017-2020 van de Stichting Vrienden Van vindt u: hier

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronden Venen

Rabobank NL74 RABO 0195 2199 53 Kamgras 2 3648 HM  Wilnis Fiscaal nummer 811208941

Vrienden in cijfers 2013: Baten & Lasten 2013 en Financieel Jaarverslag 2013

Vrienden in cijfers 2014: Baten & Lasten 2014 en Financieel Jaarverslag 2014

Vrienden in cijfers 2015: Baten & Lasten 2015 en Financieel Jaarverslag 2015

Vrienden in cijfers 2016: Baten & Lasten 2016 en Financieel Jaarverslag 2016

Schenkingsrecht

Organisaties voor goede doelen die zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn volledig vrijgesteld van schenkbelasting en erfbelasting. Een ANBI is een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of andere instelling die het algemeen belang dient. Deze organisaties hoeven geen schenkbelasting te betalen over uw gift of over uitkeringen die zij in het algemeen belang doen. Ook betalen ze geen erfbelasting over ontvangen erfenissen. ANBI_zk_FC_blauw kopie De stichting is ingeschreven als erkend ‘Algemeen Nut Beogende Instelling’: ANBI. U kunt uw giften aan ons daarom als giftenaftrek op uw aangifte inkomstenbelasting in mindering brengen. Waarom een periodieke schenking voor u interessant kan zijn: download hier de folder en hier de volmacht. Nog meer informatie over giften kunt u hier vinden.

Bestuur van de Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Wilnis, 23 mei 2016. Beeld: Marlies Wessels

Stichting Vrienden van het Johannes Hospitium De Ronde Venen.
Wilnis, 23 mei 2016. Beeld: Marlies Wessels

R. (Rob) Kerkhoven, voorzitter A. (Anneke) Kool – Van Zijl, Lid A.(Amanda) Vianen, lid L.W. van (Louis) Rooijen(per 6 maart 2017 afgetreden), Lid A. (Ans) B. Schmidt- Anderson(per 6 maart 2017 afgetreden), Lid M.C.(Martine) Reurings(secretaris),  J.G.M. van (Jan) Schie, penningmeester.