De laatste levensfase

De laatste levensfase: wat kan het Johannes Hospitium voor u doen?

U leest deze informatie omdat u of uw partner/familielid/bekende ongeneeslijk ziek is. Zodanig dat thuis blijven wonen moeilijk wordt en er behoefte is aan een veilige plek voor de laatste ziekteperiode. Een plek waar iemand zich thuis en geborgen voelt én waar 24 uur per dag professionele zorg aanwezig is.Dat kan in het Johannes Hospitium.

Hier leggen we u uit wat u van ons kan verwachten. Maar ook wat u en uw naasten zelf kunnen doen.

Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is helemaal afgestemd op iemand die weet dat hij niet meer beter kan worden en uiteindelijk zal gaan overlijden. Deze zorg wil helpen bij het behoud van levenskwaliteit en bij het vinden van waardigheid en rust bij het sterven.

IMG_9440

 

Het is maatwerk, van dag tot dag, van uur tot uur. Alles draait daarbij  om aandacht voor de persoon in kwestie en ook voor de mensen om hem of haar heen. De artsen, verpleegkundigen, geestelijk begeleider samen met vrijwilligers kunnen veel doen om lichamelijk ongemak draaglijk te maken.

Hulp bij geestelijke pijn

Geestelijke pijn is niet altijd zichtbaar. Zeker niet voor de omgeving. Maar dat wil niet zeggen dat het er niet is. Soms voelt iemand zich zo gevangen in het lijden, dat erover praten niet lukt.

Voorbeelden van geestelijke pijn zijn:

  • Angst: voor pijn, verlies van waardigheid, een ander tot last te zijn enz.
  • Burn-out: zich uitgeput voelen, verlangen naar het einde
  • Controle: moeite met het loslaten van de regie en de zelfstandigheid
  • Depressie: nergens meer van kunnen genieten

Wat kunt u zelf doen?

Wat wij inmiddels weten van onze bewoners is dat er betere en mindere dagen zijn, zoals dat het hele leven zo gaat. Pijn, angst en verdriet komen en gaan. De hospice-medewerkers kunnen een deel daarvan wegnemen, door aandacht voor u te hebben en u geborgenheid te bieden, door medicatie toe te dienen. En zelf kunt u ter voorbereiding nadenken over wie u graag om u heen wilt hebben als u het moeilijk heeft. Wat zou u willen dat anderen voor u doen en hen dat tijdig vragen. Is er muziek die u graag wil horen of zijn er speciale boeken die u nog wilt lezen? Mogelijk zijn er dingen, bijvoorbeeld een schilderij of een kast, waar u aan gehecht bent, die u graag om u heen wilt hebben. Of misschien is er wel iets heel anders waar u steun aan beleeft of wat u geruststelt.

Wat kunt u als naaste doen?

Als familielid of vriend lijdt u mee. Waarschijnlijk voelt u zich machteloos en hoopt u toch iets voor uw geliefde te kunnen doen. Dat kan. Er zijn voorbeelden te noemen waarbij familie de grootste geestelijke pijn verzacht, simpelweg door aanwezig te zijn. Door even de hand vast te houden, misschien zelfs even bij de zieke op bed te komen zitten of liggen. Of door de krant voor te lezen. Soms zit het in dit soort kleine dingen. Als naaste mag u 24 uur per dag aanwezig zijn en u kunt ook blijven slapen. U kunt uw partner of familielid ondersteunen zoals u dat samen wilt. Ook voor u geldt: bedenk wat u zelf nodig heeft bij deze soms moeilijke en uitputtende taak. De medewerkers van het hospitium zijn er ook voor u!

Het Johannes Hospitium en euthanasie

In ons hospice wordt uiterst genuanceerd gedacht en gehandeld rondom het levenseinde. De benadering is erop gericht om alles te doen dat het lijden kan verlichten. Hierbij staan de wensen en het belang van de bewoner voorop. Mocht ondanks de maximale palliatieve begeleiding het lijden ondraaglijk worden en is het sterven nog niet in zicht, dan kan een situatie ontstaan waarin euthanasie in het verlengde ligt van goede palliatieve zorg. Dat kan plaats vinden op de plek waar u dat wilt. Thuis, elders of als de thuissituatie het niet toelaat, in het hospice. Uw eigen huisarts is hiervoor de meest aangewezen persoon omdat deze u het beste kent. Het is dan ook verstandig om op tijd over euthanasie met uw eigen huisarts in gesprek te gaan. De voorbereiding en gesprekken nemen tijd en de procedure moet voldoen aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen. U kunt geen beroep doen op de huisartsen die aan het hospice zijn verbonden om euthanasie te realiseren. Euthanasie alleen kan dan ook niet de reden van opname zijn.