Algemene Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Als u zorg krijgt of andere diensten afneemt, is het belangrijk om te weten wat u precies kan en mag verwachten van ons. Daarom hebben wij leveringsvoorwaarden opgesteld. Deze voorwaarden kunnen verschillen per soort dienstverlening.

Actiz en BTN, beide koepelorganisaties in de zorg, hebben in overleg met de Consumentenbond, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF) en de LOC Zeggenschap in Zorg algemene leveringsvoorwaarden opgesteld voor zorg met en zonder verblijf (AWBZ).

Algemene voorwaarden voor zorg zonder verblijf.