• img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test
  • img-test

Veilig, gastvrij en professioneel

Het Johannes Hospitium De Ronde Venen in Wilnis biedt hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben. De zorg is gericht op het zoveel mogelijk behouden van de kwaliteit van leven in de laatste fase en op het verlichten van pijn, angst en verdriet. Het hospice staat borg voor een veilige en gastvrije omgeving waarin de bewoner het leven waardig kan afsluiten.

High Care hospice

We verlenen 24 uur verpleegkundige zorg aan iedereen die in de laatste levensfase niet meer thuis, in een ziekenhuis of in een andere zorginstelling verzorgd kan of wil worden. Ons hospice is een open en gastvrij huis voor iedereen. Centraal staat respect voor de bewoner en diens autonomie.

De kracht van onze missie

Het Johannes Hospitium biedt professionele, palliatieve, zorg in een veilige en gastvrije omgeving aan terminaal zieke mensen met een relatief korte levensverwachting. We spannen ons tot het uiterste in om het welbevinden van de zieke en zijn omgeving te bevorderen. En om lichamelijk en geestelijk lijden te verzachten, zonder daarbij het leven te willen bekorten of te willen verlengen.

Het Johannes Hospitium is lid van VPTZ Nederland, Associatie Hospicezorg Nederland.